Chính sách bảo mật

Lời nói đầu, CÔNG TY TNHH TM DV QC HOÀNG ANH KHANG xin cảm ơn Quý khách hàng đã ghé thăm và lựa chọn sản phẩm tại Website của CÔNG TY TNHH TM DV QC HOÀNG ANH KHANG.

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng: dùng cho phòng kinh doanh liên hệ bán hàng, bảo hành hoặc truyền thông, marketing.

Thông tin được cung cấp trực tiếp cho CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH KHANG bằng cách điền vào “Phiếu liên hệ” hoặc các mẫu đơn khác.

2.Phạm vi sử dụng thông tin

Phạm vi sử dụng thông tin liên quan đến các bộ phận kinh doanh, bộ phận kỹ thuật và truyền thông của CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH KHANG sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho từng mục đích.

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH KHANG sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của quý khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.

3.Thời gian lưu trữ thông tin

Thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân và cải tiến không ngừng.

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH KHANG

55 đường Xuân Thới Sơn 19, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0395006818 / 093.254.6556

Mail: info@hoanganhkhang.com

Website: www.hoanganhkhang.com

 

  1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khi quý khách hàng yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình, tìm cách ngăn chặn việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó, hoặc gửi thông điệp than phiền hoặc yêu cầu tư vấn,  CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH KHANG sẽ đáp ứng một cách chân thành và trung thực, tôn trọng các quyền của người liên quan đến thông tin cá nhân đó.

 

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH KHANG sẽ đảm bảo rằng đội ngũ điều hành và tất cả các nhân viên ý thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng và sẽ thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân. Áp dụng một cách thích hợp và đảm bảo rằng hệ thống quản lý đó được thực thi nghiêm túc. Những quy tắc này sẽ được duy trì và cải tiến liên tục.

– Khi xem xét một cách thận trọng những thông tin cá nhân được quý khách hàng tin tưởng cung cấp cho chúng tôi trong các hoạt động của công ty chúng tôi, CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH KHANG sẽ xử lý những thông tin đó một cách thích hợp bằng cách thiết lập một hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng. Ngoài ra, CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH KHANG sẽ không sử dụng những thông tin đó vì những mục đích khác với dự định ban đầu và sẽ triển khai những biện pháp kiểm soát và đánh giá phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân.

– CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH KHANG cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam, các hướng dẫn và quy định khác về việc bảo mật thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH KHANG cũng sẽ tuân thủ những quy tắc của riêng về quản lý thông tin cá nhân dựa trên những luật, hướng dẫn và quy định đó.