Chính sách thanh toán

a) Thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng. Sau khi kiểm tra đúng hàng đúng chất lượng và nhận được đầy đủ hóa đơn chứng từ có đóng dấu của công ty.

b) Thanh toán chậm theo thoả thuận hoặc theo hợp đồng ký kết. thời gian trả chậm tối đa là 10 ngày cho mỗi đơn hàng.

c) Thanh toán trước bằng chuyển khoản qua ngân hàng, gửi trực tiếp vào tài khoản của công ty.